Skip to main content
  • Agenda Het Kruispunt Houten

    Agenda

eredienst: ds. B. van der Wal (Houten)

Datum
26 november 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Sela – Ik zal er zijn
Schuldbelijdenis
Zingen: NLB 130c Uit de diepten roep ik U
Kindermoment
Zingen: Elly en Rikkert - Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Gebed (met voorbede)
Lezen: 1 Tessalonicenzen 4, 13-18
Preek
Zingen: Sela – toekomst vol van hoop

Gedachtenismoment
Gebed
Zingen of luisterlied: Sela – mensen die we missen
Gedenkmoment (terwijl de muziek doorspeelt, kan wie dat wil naar voren komen en een
gedachteniskaars aansteken)
Lezen Openbaring 21, 1-8
Zingen: Joke Buis – lichtstad met uw paarlen poorten
Collecte
Zingen: Opwekking 585 Er is een dag
Zegen