Skip to main content
  • Agenda Het Kruispunt Houten

    Agenda

eredienst: ds. B. van der Wal (Houten)

Datum
10 december 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen: Psalmen voor nu 121 – waar komt mijn hulp vandaan
Gods wil
Zingen: Sela – gebed om vergeving
Gebed
Kindermoment
Zingen: Op toonhoogte 556: Wees niet bang (ik roep je bij je naam)
Lezen: Maleachi 3, 22-24
Lucas 1, 5-25
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Preek:
Zingen: NLB 442: 1, 2 Op U mijn Heiland blijf ik hopen (Sela)
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 798 - Houd vol
Zegen