Skip to main content
  • Agenda Het Kruispunt Houten

    Agenda

eredienst: ds. R. ter Beek (Leusden)

Datum
18 februari 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

welkom, mededelingen
oproep tot eerbied, votum en zegengroet, amen
zingen: lied: GK 200 ‘O, God en Heer almachtig’ (wijs Psalm 130)
toewijding: lezen 1Tess.5,5b-13 en lied ‘God van leven' (Sela)
gebed
kindmoment
lezingen Klaagliederen 1,1-3; 17-21a en Lucas 9,28-36 (gemeentelid)
zingen: lied: GK Psalm 6 : 1, 2, 3 'O Here, sla mij gade'
verkondiging over Klaagliederen 1,18a 'De HEER staat in zijn recht'
zingen: lied: ‘Met U alleen’ (Sela)
dankgebed en voorbeden
aandacht voor de collecte voor:
zingen: lied: GK 16a ‘Ik val niet uit zijn hand’ (Psalmen voor Nu)
zegen, amen