Skip to main content
  • Agenda Het Kruispunt Houten

    Agenda

eredienst: ds. B. van der Wal (Houten)

Datum
7 april 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen: De nieuwe psalmberijming Ps. 65: 1, 2 Vanuit de stilte klinkt ons zingen
Gebed
Kindermoment
Zingen:
Lezen: 1 Korintiërs 15, 1-24
Zingen: NLB 641: 1, 2, 4 Jezus leeft en ik met Hem
Preek: 1 Korintiërs 15, 1-22
Zingen: Opwekking 665 Ooit komt er een dag
Gods wil voor ons leven
Zingen: Gz. 212 U, lam van God, wij loven U
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 73: 10 Wie heb ik in de hemel hoog
Zegen