Skip to main content
  • Agenda Het Kruispunt Houten

    Agenda

eredienst: ds. B. van der Wal (Houten)

Datum
21 april 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Zingen:     Opwekking 815 - Vul dit huis met uw glorie
Votum en zegengroet
Zingen:    Sela – votum en groet
    Heart of worship
    Opwekking 849 - Goedheid van God
    Opwekking 595 - Licht van de wereld
Gebed
Kindermoment
Zingen:     Allerleukste liedje
    Opwekking 592 - God van Licht
    What a beautiful name
Intro
Bijbellezing: Efeziërs 5, 1-20
Overdenking: Efeziërs 5, 18-19
Gebed
Collecte
Zingen:     Holy forever
    De zegen
Zegen
Bij uitgaan kerk: I speak Jezus