Skip to main content
Agenda Het Kruispunt Houten

Agenda

eredienst: ds. B. van der Wal (Houten)

Datum
16 juni 10:00 - 11:00

Beschrijving

Orde van dienst

Votum en zegengroet
Zingen: NLB 405: 1, 4 (Heilig, heilig, heilig)
Gods wil voor ons leven
Zingen: Sela – Het Woord van God
Gebed:
Kindermoment
Zingen: Opwekking 574 Groot is Hij
Lezen: 1 Koningen 16, 29 -17, 1
Zingen: Ps. 104: 8 Al wat er in uw grote schepping leeft
Tekst: 1 Koningen 17, 1
Preek:
Zingen: NPB Ps. 115: 1, 2, 3 Niet onze naam moet lof ontvangen, Heer
Dankgebed
Collecte
Zingen: NLB 985 (Heilig, heilig, heilig)
Zegen