Skip to main content
Agenda Het Kruispunt Houten

Agenda

eredienst: B. van der Wal (Houten)

Datum
14 juli 10:00 - 11:00

Beschrijving

Liturgie

Votum en Zegengroet
Zingen: Opwekking 539 – Kom, nu is de tijd, aanbid Hem
Gebed
Kindermoment
Zingen: Opwekking 746 Zo zegent Hij jou
Lezen: 1 Koningen 19: 15-21
Lucas 9: 57-62
Preek: 1 Koningen 19: 19
Zingen: Sela – Jezus liefde voor mij
Gods wil voor ons leven
Zingen: Opwekking 520 - Wees mijn verlangen
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg
Zegen