Skip to main content
  • NGK Het Kruispunt: Wat doen wij voor onze kerk

    Wat doen wij voor onze kerk

Wij zijn een actieve kerk in Houten. Naast de zondagse kerkdiensten zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. Activiteiten voor geloofsopbouw, Bijbelonderwijs, omzien naar elkaar, ontspanning en inspanning. Te veel om allemaal op te noemen. We lichten er een paar uit:

Voor kinderen

Kinderen in de NGK kerk te Houten - Het Kruispunt

Kinderen in onze gemeente

We hebben in onze gemeente veel kinderen en jonge jeugd. We vinden het belangrijk dat er voor alle kinderen en jongeren een plek is in de gemeente waar ze:

  • God en elkaar kunen ontmoeten
  • kunnen bouwen aan je relatie met God en met elkaar
  • op hun eigen niveau kunt leren wie Jezus voor jou is
Kidsclubs in de NGK kerk te Houten

Kidsclub voor kinderen en jonge jeugd

Naast Kidspoint (tijdens kerkdiensten) is er om de week Kidsclub. Er zijn twee groepen: Kidsclub voor kinderen van 7-9 jaar op vrijdagavond. En van 10-12 jaar op zaterdagavond. Kidsclub staat voor elkaar ontmoeten, leren over God en vooral plezier maken! Samen met elkaar een gezellige avond hebben.

Voor tieners en jongeren

Bijbelonderwijs voor jongeren in de NGK kerk te Houten

Catechisatie voor jongeren

Jongeren van 11 tot 16 jaar krijgen catechisatie. Catechisatie is gericht op onderwijs vanuit de Bijbel. Jongeren leren God kennen, zijn liefde ervaren en Jezus te volgen in hun leven. Daarnaast is het van grote waarde dat iedere jongere zich verbonden voelt en goed contact heeft met leeftijdsgenoten. Er worden daarom naast catechisatie ook eens in de maand clubavonden georganiseerd. Hierbij staat naast inhoudelijke vulling ook ontspanning centraal.

Jeugdkamp - NGK Het Kruispunt - Houten

Jeugdkamp

Sociaal contact is belangrijk. Daarom organiseren we jaarlijks een jeugdkamp voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Een programma vol ontmoeting, uitdaging en ontspanning!

Activiteiten voor jongeren van de NGK Het Kruispunt

Jongeren van 16+ jaar

Elk jaar is er een belijdeniscatechisatiegroep voor de jongeren die willen groeien naar het doen van Openbare Geloofsbelijdenis. Ook worden er voor en door 16+ jongeren regelmatig activiteiten georganiseerd. Met als doel geloofsopbouw en het stimuleren van onderlinge verbinding.

Gaan voor God - Activiteit voor jongeren van de NGK Het Kruispunt

Gaan voor God

Gaan voor God is er om de week voor jongeren van 16 jaar en ouder. Een plek waar ze verder kunnen groeien in hun geloof, kunnen onderzoeken, hun vragen kunnen stellen en elkaar kunnen ontmoeten.

Voor de organisatie

In onze gemeente hebben we verschillende commissies en werkgroepen met elk zijn eigen taak. Op verschillende manieren zetten gemeenteleden zich in. Het is mooi om onze gaven in te kunnen zetten binnen de gemeente.

commissies en werkgroepen NGK Houten

Commissie en werkgroepen

Er zijn een tal van andere commissies en teams actief. Zo is er een commissie Muziek en Eredienst. En een commissie Zending en Hulpverlening. Daarnaast hebben we een kernteam jeugd. En teams voor de communicatie en techniek.

Het Kruispunt - NGK kerk te Houten

Commissie van Beheer

De commissie van Beheer (CVB) is verantwoordelijk voor alles wat met de gebouwen te maken heeft. Inclusief alle activiteiten die in het kerkgebouw plaatsvinden. De taken van de CVB zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen.