Skip to main content
  • NGK Het Kruispunt: Het Kruispunt

    Het Kruispunt

Een Nederlandse Gereformeerde Kerk in Houten

Net als onze woonplaats Houten heeft onze gemeente veel kinderen en jongeren. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 650 leden. Bijna iedereen woont in Houten. We geloven in het Woord van God. De Bijbel bepaalt de richting van ons leven. We volgen Jezus en willen dat ook uitdragen.

Hoe willen wij kerk zijn in Houten?

Over Gods grote liefde kunnen we ons alleen maar verwonderen. God heeft zijn zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd om ons te redden en de wereld te vernieuwen. Dit besef geeft doel en richting aan ons leven. We willen dit delen met mensen om ons heen. We hebben het met elkaar omschreven als:
‘Uit verwondering over onze redding komen we in beweging, geïnspireerd door de bijbel’

Vanuit welke basis leven wij als gemeente?

In ons geloof en leven

  • staat God centraal
  • willen we Jezus navolgen
  • blijven we bijbelgetrouw

Daarom zijn we als kerk in Houten

  • betrokken
  • eigentijds
  • gastvrij