Skip to main content
  • NGK Het Kruispunt: Ons logo

    Ons logo

Twee pijlen

Het logo bestaat uit 2 pijlen die naar elkaar toe komen.
De pijlen staan voor het samenkomen van mensen, uit verschillende richtingen.
De pijlen hebben verschillende kleuren. Het rood staat voor het bloed van Jezus.
Paars voor zijn Koningschap.

Kruispunt

De plek waar de pijlen bij elkaar komen, kun je zien als een ontmoetingspunt.
Met Het Kruispunt als kerkgebouw.
Samen vormen de pijlen een kruis.
Het kruis staat voor redding door Jezus de Zoon van God.

Het logo van de NGK Houten - Het Kruispunt