Skip to main content
  • NGK Het Kruispunt: Onze predikant

    Onze predikant

Onze predikant is Bastiaan van der Wal.

Sinds 2021 is hij verbonden aan onze gemeente.

Bastiaan is getrouwd met Nelleke. Ze hebben drie jonge zoons. Hij verliet zijn plek in Monster om hier predikant te worden. Met zijn komst kreeg de gemeente na drie jaar weer een eigen predikant. Bastiaan had het geluk dat tijdens zijn intrededienst mensen weer naar de kerk mochten. Hij voelt zich op zijn plek in deze vooruitstrevende gemeente.

Ontmoeting

Bastiaan haalt voldoening in het leiden van de diensten op zondag. Doordeweeks bezoekt hij verschillende kringen. ,,Het ontmoeten van mensen houdt mijn vuur brandend”.

Afwisseling

Bastiaan voelt zich thuis in deze gemeente, waar afwisselend een band en organist de samenzang leidt. Eigentijdse liederen vullen vaak de zaal. En de liturgie volgt niet altijd een strak omlijnd plan. ,,Wij hebben twee diensten op zondag. De ochtenddienst is gericht op gezinnen met jonge kinderen en jongeren. De middagdienst kent een rustiger karakter.” Daarnaast organiseert de gemeente speciale diensten om de saamhorigheid te vergroten. Denk aan jongerendiensten, speciale gasten en diensten waar in plaats van een preek ruimte is voor discussie en gesprek. We gaan regelmatig in gespreksgroepen uit elkaar om het thema met elkaar te bespreken.