Skip to main content
  • NGK Het Kruispunt: Wat geloven we

    Wat geloven we

NGK, wat betekent dat?

Samen met honderden andere gemeenten door het hele land heen, vormen wij de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland. Met elkaar delen we onze zekerheid dat de Bijbel het reddende woord van God is. Wat God in de Bijbel zegt is de basis voor ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Over diverse (praktische) zaken hebben we landelijke afspraken gemaakt.

In de kerk kennen we twee sacramenten: Doop en Avondmaal. Het sacrament is een zichtbaar teken (een signaal) en een zegel (een bevestiging) van Gods genade.

Doop

De doop maakt zichtbaar dat Jezus Christus je schoon wil wassen van al je zonden. En dat God je die belofte doet. De doop laat zien dat we zondig zijn voor God. En dat er alleen door Jezus redding is voor ons. Met hem kunnen we een nieuw leven beginnen. God neemt het initiatief. Daarom worden in onze gemeente jonge kinderen al gedoopt.

Avondmaal

Regelmatig vieren we het Heilig Avondmaal. Jezus zelf stelde het Avondmaal in, vlak voor zijn dood aan het kruis. Het Avondmaal is het symbool van de eenheid met Christus en met elkaar. We gedenken bij dit sacrament de dood van onze Heer Jezus. Dit doen we door het breken van het brood en het schenken van de wijn. Ben je belijdend lid van een andere gemeente, en ben je bij ons te gast? Dan ben je van harte welkom het Avondmaal met ons mee te vieren. Meld je dan wel even aan bij de kerkenraad.